App chính thức từ MaxMines,
đào coin trên điện thoại cho Android!

Tải về (11.77 MB) - 1.1.10

Cách cài đặt APK xem tại Hướng dẫn cài đặt apk trên điện thoại.